ConstruActive System

Trees extract from the air one of the main gases causing the greenhouse effect: carbon dioxide. They transform this gas into carbon and oxygen storing them in the wood. Trees absorb this CO2 for decades which helps reduce the consumption of fossil fuels. Therefore, timber construction actively fights against climate change.

DATA

21,000 LITERS PER DAY
THE OXGYEN PRODUCTION OF A 20-METER HIGH FIR TREE

21,000 LITERS PER DAY
IS WHAT 35 PEOPLE BREATHE PER DAY

1 CUBIC METRIC OF TIMBER
STORES THE CARBON OF A TONNE OF CO2

AROUND 50% OF THE WOOD CONTAINS PURE CARBON
THESE ARE ABOUT 250 KG PER M³

100% recycling

The value-added chain of Sebastià follows the «0 waste» principle.
We take advantage of the 100% of our wood as a raw material, following the basis of ecology.

Fir tree (Abies Alba) | Scots pine (Pinus Silvestres) | Mountain pine (Pinus Uncinata)

 1. Sawn timber
  • Processed
  • Wood flooring
  • CLT
  • Construction Wood
  • Solid Wood beams
  • Lightweight wood framework
  • Wood for framework
  • Wood panels for facades
 2. Swarf
  • Drying process
  • Sawdust
  • Farm + Pellet
  • Wood Chip
  • Heating
 3. Swarf
  • Gardening

EFFICIENCY

Reciclaje sin residuos
Out techniques allow us to recycle without waste. From each log, we make as much sawn timber as possible and as a result, we obtain our wide range of products, highlighting their durability. We turn waste such as sawdust and chips of wood into biofuels. The resulting biomass is used as fuel for heating systems, as in our own central offices. Thus, Sebastià means an efficient and sustainable way to use of our raw material: wood.

Ajuts d'acció – Agència per la competitivitat de l'empresa

2023: L'empresa FUSTES SEBASTIA SL ha estat beneficiària d’un ajut per a la fabricació de biga laminada amb fusta local mitjançant sistemes que implementen la digitalització dels processos, dins de l'expedient ACE085/23/000076, corresponent a la Resolució EMT/4071/2022, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials (DOGC núm. 8821 de 28.12.2022), modificada per la Resolució EMT/2192/2023, de 20 de juny.

Projecte Leader

Conv. 2016. Ajut per: Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
Conv. 2017. Ajut per: Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
Conv. 2018. Ajut per: Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT
Conv. 2021. Ajut per: Millora de la productivitat de l´empresa Fustes Sebastia, S.L. amb la instal·lació d´un doble descarregador-empaquetador automàtic dins del procés de fabricació del CLT
Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local


Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019
2020: Acquisition of a forestry crane to improve profitability and safety at work EXP PS62647120
2022: L'empresa FUSTES SEBASTIA SL ha estat beneficiaria de l’ajut per l’adquisició  d'un remolc forestal, una carregadora de roll i altra elèctrica, per la modernització i millora de la maquinaria utilitzada en la primera transformació.   per un import de 113.378 €  (FEADER-IRUE) dins de l’expedient PS62608421,  corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/1780/2021, de 3 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02),  i amb resultats satisfactoris.

European Agricultural Fund for Rural Development

Follow us

         

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Language

CAT | ES | EN
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”.
© Copyright 2024 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | // Design Piqture | Piracy Policy | Cookies Policy