ConstruActive System

Els arbres extreuen l’aire el diòxid de carboni de gasos d’efecte hivernacle, el transformen gràcies a la llum del sol en carboni i oxigen i emmagatzemen aquest carboni en la fusta. Els arbres absorbeixen aquest CO2 durant dècades i
redueixen al mateix temps el consum de combustibles fòssils.
Per tant, la construcció en fusta lluita de forma activa contra el canvi climàtic.

DADES

21.000 LITRES D’OXIGEN
ÉS EL QUE EMET UN AVET DE 20 METRES AL DIA

21.000 LITRES D’OXIGEN
ÉS EL QUE 35 PERSONES NECESSITEN PER
RESPIRAR

1 METRE CÚBIC DE FUSTA
EMMAGATZEMA EL CARBONI D’UNA TONA DE CO2.

EL 50% DE LA FUSTA ES COMPON DE CARBONI PUR
AIXÒ SÓN AL VOLTANT DE 250 KG PER M³

100% reciclatge

La cadena de valor afegit de Sebastià segueix el principi de «0 residus»
Aprofitem el 100% de la nostra fusta com a matèria primera, seguint els principis bàsics de l’ecologia.

Abet (Abies Alba) | Pi Roig (Pinus Silvestres) | Pi Negre (Pinus Uncinata)

 1. Fusta Asserrada
  • Processaments
  • Tarima
  • CLT
  • Fustes Construcció
  • Bigues Massisses
  • Entramat lleuger
  • Fusta per a encofrat
  • Fusta per a façanes
 2. Encenalls de Fusta
  • Assecat
  • Serradures
  • Granges + Pellets
  • Estellas
  • Calefacció
 3. Escorça
  • Jardineria

EFICIÈNCIA

Reciclatge sense residus
Gràcies a l’optimització de la nostra tècnica produïm de cada tronc tanta fusta serrada com sigui possible i com a conseqüència una gamma de productes àmplia i duradora. Convertim els residus com serradures, estelles de fusta en biocombustibles. Així generem també aigua calenta per a calefacció en la nostra pròpia central de biomassa. Així, Sebastià és sinònim d’utilització eficient i sostenible de la matèria primera, la fusta.

Ajuts d'acció – Agència per la competitivitat de l'empresa

2023: L'empresa FUSTES SEBASTIA SL ha estat beneficiària d’un ajut per a la fabricació de biga laminada amb fusta local mitjançant sistemes que implementen la digitalització dels processos, dins de l'expedient ACE085/23/000076, corresponent a la Resolució EMT/4071/2022, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials (DOGC núm. 8821 de 28.12.2022), modificada per la Resolució EMT/2192/2023, de 20 de juny.

Projecte Leader

Conv. 2016. Ajut per: Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
Conv. 2017. Ajut per: Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
Conv. 2018. Ajut per: Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT
Conv. 2021. Ajut per: Millora de la productivitat de l´empresa Fustes Sebastia, S.L. amb la instal·lació d´un doble descarregador-empaquetador automàtic dins del procés de fabricació del CLT
Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local


Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019
2020: Adquisició d'una grua forestal per la millora de la rendibilitat i la seguretat en el treball EXP PS62647120
2022: L'empresa FUSTES SEBASTIA SL ha estat beneficiaria de l’ajut per l’adquisició  d'un remolc forestal, una carregadora de roll i altra elèctrica, per la modernització i millora de la maquinaria utilitzada en la primera transformació.   per un import de 113.378 €  (FEADER-IRUE) dins de l’expedient PS62608421,  corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/1780/2021, de 3 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02),  i amb resultats satisfactoris.

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Segueix-nos

         

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Llengua

CAT | ES | EN
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”.
© Copyright 2024 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | // Design Piqture | Política de Privacidad | Política de Cookies