Com treballem?

Des de la nostra oficina d’enginyeria oferim un assessorament expert durant tot el procés. Compartim els nostres coneixements i àmplia experiència en el món de la fusta amb els arquitectes i enginyers del projecte per facilitar-los la tasca i trobar les solucions adequades a cada necessitat.

Un procés industrial per a un producte personalitzat. Oferim solucions integrals. Tot un procés que va des de la comprovació de cotes sobre el terreny fins al muntatge complet de l’estructura.

  • El procés constructiu comença amb el mesurament topogràfica de l’obra.
  • La nostra oficina d’enginyeria estudia les solucions estructurals més adequades i realitza el disseny en 3D : des de la idea i el dibuix inicial del projecte fins a la definició de cada biga i encaix amb la màxima precisió.
  • Presentem el projecte a la direcció facultativa per obtenir la seva aprobació.
  • Processem les bigues i les sotmetem a un procés completament mecanitzat que passa directament dels arxius digitals del disseny 3D a una màquina de control numèric, que permet controlar amb exactitud la qualitat de totes les peces.
  • Tractem la fusta contra els agents externs que la poden espatllar. Els tractaments insecticides i fungicides garanteixen la perdurabilitat i l’estabilitat de la fusta.
  • Numerem totes les peces de l’estructura i les empaquetem amb cura per facilitar al màxim la tasca dels muntadors. Després transportem els paquets fins a l’obra amb els nostres propis camions i l’estructura queda llesta per a la seva instal·lació.
  • Finalment, un equip de muntadors qualificats i amb molts anys d’experiència s’encarrega del muntatge.

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Empresa especialitzada en solucions estructurals de fusta, i edificació prefabricada de baix consum energètic

Projecte Leader

2016. Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
2017. Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
2018. Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019
2020: Adquisició d'una grua forestal per la millora de la rendibilitat i la seguretat en el treball EXP PS62647120

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Segueix-nos

         

Llengua

CAT | ES | EN
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”.
© Copyright 2023 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | Design Piqture | Política de Privacidad | Política de Cookies