Com treballem?

Des de la nostra oficina d’enginyeria oferim un assessorament expert durant tot el procés. Compartim els nostres coneixements i àmplia experiència en el món de la fusta amb els arquitectes i enginyers del projecte per facilitar-los la tasca i trobar les solucions adequades a cada necessitat.

Un procés industrial per a un producte personalitzat. Oferim solucions integrals. Tot un procés que va des de la comprovació de cotes sobre el terreny fins al muntatge complet de l’estructura.

  • El procés constructiu comença amb el mesurament topogràfica de l’obra.
  • La nostra oficina d’enginyeria estudia les solucions estructurals més adequades i realitza el disseny en 3D : des de la idea i el dibuix inicial del projecte fins a la definició de cada biga i encaix amb la màxima precisió.
  • Presentem el projecte a la direcció facultativa per obtenir la seva aprobació.
  • Processem les bigues i les sotmetem a un procés completament mecanitzat que passa directament dels arxius digitals del disseny 3D a una màquina de control numèric, que permet controlar amb exactitud la qualitat de totes les peces.
  • Tractem la fusta contra els agents externs que la poden espatllar. Els tractaments insecticides i fungicides garanteixen la perdurabilitat i l’estabilitat de la fusta.
  • Numerem totes les peces de l’estructura i les empaquetem amb cura per facilitar al màxim la tasca dels muntadors. Després transportem els paquets fins a l’obra amb els nostres propis camions i l’estructura queda llesta per a la seva instal·lació.
  • Finalment, un equip de muntadors qualificats i amb molts anys d’experiència s’encarrega del muntatge.

Ajuts d'acció – Agència per la competitivitat de l'empresa

2023: L'empresa FUSTES SEBASTIA SL ha estat beneficiària d’un ajut per a la fabricació de biga laminada amb fusta local mitjançant sistemes que implementen la digitalització dels processos, dins de l'expedient ACE085/23/000076, corresponent a la Resolució EMT/4071/2022, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials (DOGC núm. 8821 de 28.12.2022), modificada per la Resolució EMT/2192/2023, de 20 de juny.

Projecte Leader

Conv. 2016. Ajut per: Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
Conv. 2017. Ajut per: Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
Conv. 2018. Ajut per: Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT
Conv. 2021. Ajut per: Millora de la productivitat de l´empresa Fustes Sebastia, S.L. amb la instal·lació d´un doble descarregador-empaquetador automàtic dins del procés de fabricació del CLT
Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local


Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019
2020: Adquisició d'una grua forestal per la millora de la rendibilitat i la seguretat en el treball EXP PS62647120
2022: L'empresa FUSTES SEBASTIA SL ha estat beneficiaria de l’ajut per l’adquisició  d'un remolc forestal, una carregadora de roll i altra elèctrica, per la modernització i millora de la maquinaria utilitzada en la primera transformació.   per un import de 113.378 €  (FEADER-IRUE) dins de l’expedient PS62608421,  corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/1780/2021, de 3 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02),  i amb resultats satisfactoris.

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Segueix-nos

         

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Llengua

CAT | ES | EN
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”.
© Copyright 2024 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | // Design Piqture | Política de Privacidad | Política de Cookies