Contact us

Grupo Sebastia

 • Carretera C-.13, km 133 – 25594 Rialp (Lleida)
 • +34 973 620 373
  Grup Sebastia - Indústries de la fusta

  Company specialized in structural wood solutions and prefabricated buildings with low energy consumption

  Projecte Leader

  2016. Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
  2017. Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
  2018. Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT

  Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

  Ajuts a la gestió forestal sostenible

  2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
  2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
  2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019

  Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

  Follow us

           

  Language

  CAT | ES | EN
  © Copyright 2021 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | Design Piqture | Piracy Policy | Cookies Policy