27 March, 2019

See you in Construmat!

Back

Sebastia will attend another year at the CONSTRUMAT fair, in Barcelona, from the next day 14 until May 17, 2019, at the Gran Via exhibition center, stand 46.

There we will show our brand SOLID CLT. The first contralaminated panels made 100% with Pyrenean wood.

If you want more detailed information, do not hesitate to contact us and ask for a visit from a technician / sales person who will inform you in detail

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Company specialized in structural wood solutions and prefabricated buildings with low energy consumption

Projecte Leader

2016. Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
2017. Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
2018. Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Facebook

© Copyright 2021 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | Design Piqture | Piracy Policy | Cookies Policy