6 juliol, 2021

Projecte realitzat a Taus, @calrossataus un projecte únic!

Atrás
Genera més energia de la que consumeix durant l'any.
Es tracta d'una construcció eficient en fusta de 3 plantes i 300 m2. Per la seva condició de construcció en fusta eficient, l'estalvi energètic, respecte a un edifici tradicional, és de prop de l'90%.

El sostre fotovoltaic de plaques solars de 5kw genera més energia de la que es consumeix, una energia que es pot destinar a molts usos.
Vehiculada entorn de la rehabilitació d'un paller i d'una quadra, Cal Rossa s'aixeca sobre murs de fusta, concretament d'entramat lleuger, forjats i escales de CLT.

Com construcció de fusta eficient, Cal Rossa respon a les característiques tècniques de la casa eficient orientació a sud, finestres que permeten que entre la radiació solar, circuits de ventilació amb recuperació de calor que aprofiten l'aire calent interior i un bon aïllant tèrmic, en aquest cas fibra de fusta de 18 cm a la paret i 25 cm al sostre.

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Empresa especialitzada en solucions estructurals de fusta, i edificació prefabricada de baix consum energètic

Projecte Leader

2016. Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
2017. Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
2018. Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019
2020: Adquisició d'una grua forestal per la millora de la rendibilitat i la seguretat en el treball EXP PS62647120

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Segueix-nos

         

Llengua

CAT | ES | EN
© Copyright 2022 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | Design Piqture | Política de Privacidad | Política de Cookies