Productes

Atrás

Fusta serrada

S’anomena fusta serrada estructural a la utilitzada per a fins portants i que ha estat sotmesa a un processat mínim de transformació que no inclou ni encolats ni acoblaments d’unió dentada, i que s’obté mitjançant serrat longitudinal del tronc i raspallat.

  FUSTA SECA

 • En la nostra cambra d’assecatge es pot assecar la fusta serrada a la humitat desitjada.
  ASSORTIMENT

 • En la nostra cambra d’assecatge es pot assecar la fusta serrada a la humitat desitjada.
 • Lamas per fusta laminada en qualitat visual i industrial
 • Fusta per la Construcció amb sistema de finger joint
 • Troncs en rodanxó (biga rodona)
 • Peces en brut

 • Taules parell el Encofrat
 • Taules del sòl
 • Fustes escairades
 • Dimensions especials a petició del client
 • Bigas raspallades

Protecció al foc

La Fusta

Les estructures d’acer i formigó, comencen a comportar inadequadament abans d’arribar als 500ºC, pel que poden col·lapsar amb rapidesa en un incendi. Qual En canvi, una estructura de fusta té un comportament més previsible davant el foc . qual Amb el propòsit d’assegurar que l’estructura resisteix el temps suficient per evacuar l’edifici, la normativa exigeix sobredimensionr les seccions de les bigues, perquè la carbonització de la superfície és la que protegeix el nucli.

Tractaments

La Fusta

Sotmetem la fusta en tractaments preventius contra fongs cromògens, fongs de podridura i insectes xilòfags, per protegir-la i garantir la seva estabilitat i longevitat necessàries. Qual nostra fusta està protegida contra la classe de risc 2 o 3, segons les necessitats i de acuedo amb la Norma Europea EN335.

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Empresa especialitzada en solucions estructurals de fusta, i edificació prefabricada de baix consum energètic

Projecte Leader

2016. Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
2017. Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
2018. Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Facebook

© Copyright 2020 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | All rights reserved. Design Piqture | Política de Privacidad | Política de Cookies