Productes

Atrás

Biga en roll

Biga semada

Biga massissa 4 cares
Resistència C-18, C-20, C-24


BSH (Biga laminada)
Resistència GL-24h

KVH
Resistència C-18, C-20, C-24

Dúo
Resistència GL-24h

Trío
Resistència GL-24h


Machimbrat biselat
Gruixos de 19, 22 y 28 mm | Amplada, 145 mm, 160 mm, y 200 mm

CLT
Resistència C-18, C-24 | Gruixos segons catàleg

Panell tricapa
Dimensions, 250 mm x 5.000 mm x 19 mm

Taula basta
Llargada, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m | Amplada variable | Gruix, 25 mm


Rastrell
9 x 5 | 10 x 3,5 | 3 x 5 | 5 x 4

RTI + autoclau
Diàmetres cm · 5-6-8-10-12-14-16-18-20

Tauló coster
 

OSB 3
Dimensions, 250 mm x 5.000 mm x 15 mm

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Empresa especialitzada en solucions estructurals de fusta, i edificació prefabricada de baix consum energètic

Projecte Leader

2016. Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
2017. Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
2018. Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019
2020: Adquisició d'una grua forestal per la millora de la rendibilitat i la seguretat en el treball EXP PS62647120

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Segueix-nos

         

Llengua

CAT | ES | EN
© Copyright 2022 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | Design Piqture | Política de Privacidad | Política de Cookies