Estructures en fusta

Atrás

Grans llums

Des de l’aparició en el mercat de les estructures de fusta laminada, el concepte de nau industrial i pavellons sense personalitat i d’aparença freda i lúgubre ha desaparegut.

Una estructura de fusta laminada té com a valor afegit un acabat compacte, fort i resistent, a més de crear un ambient d’intensa personalitat i d’una calidesa d’habitabilitat extra.

Avui en dia, les estructures de fusta laminada ja són practicables en qualsevol tipus de construcció en què es presti una estructura portant.

en els seus orígens, van ser concebudes per cobrir grans llums en què l’ús d’altres materials constructius suposava atenir-se a limitacions.Cobertes

A Sebastià sabem quina és la fusta adequada per a cada situació, com tractar-la i utilitzar-la. De les particulars textures, unions i mecanitzats depèn l’èxit d’un projecte constructiu en el qual es pretén reflectir de manera fidedigna aquella filosofia casolana.

És per això que veiem que les cobertes de fusta són l’element principal en una casa. Per la seva calidesa, per la seva multitud de Aspectes (moderns, rústics, diàfans, etc)

Però sense oblidar el que no veiem en una coberta, el seu interior, els gruixos d’aïllant que la componen, los quals ens donen una major calidesa i confort a la casa.

La gran quantitat de composicions que es poden generar a l’hora de construir una coberta, fa de la fusta el millor material per a tal propòsit.

Porches

Los porches sonpara sus propietaros, un sinónimo de descanso, de relajación, que mejor material que la madera para acompañarte en estos momentos del dia.

Un porche puede tener multitud de formas i dimensiones, però todos ellos tienen en común que es realizar una protección de la lluvia y del sol.

Per això la fusta és un dels millors materials per suportar tals efectes.

Forjats

Un forjat prefabricat en fusta suposa facilitat en el muntatge i calidesa en l’ús.

El trobo a triar un forjat en fusta suposa una construcció en obra seca, un material el qual un cop instal·lat aquesta preparat per al seu ús, sense necedisad de posteriors acabats.

Forjats en fusta hi ha vàries opcions:

  • Forjat tradicional: bigues més encadellat
  • Forjat FFM
  • Forjado CLT: placa de contalaminat
  • Forjat mixte : bigues de fusta més 5 cm de formigó
  • Forjat autoportant: forjat compost per bigues no vistes més un acabat superior i inferior, actuant com tancaments i incluint aïllant en el seu interior

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Empresa especialitzada en solucions estructurals de fusta, i edificació prefabricada de baix consum energètic

Projecte Leader

2016. Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
2017. Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
2018. Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019
2020: Adquisició d'una grua forestal per la millora de la rendibilitat i la seguretat en el treball EXP PS62647120

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Segueix-nos

         

Llengua

CAT | ES | EN
© Copyright 2022 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | Design Piqture | Política de Privacidad | Política de Cookies