LIGHT®

Atrás

Què és?

El sistema LIGHT es basa en el sistema constructiu de l’entramat lleuger (combinació d’elements estructurals de fusta massissa + panells que riostran el mur).
Atès tots els projectes estan prèviament dissenyats per ser prefabricats i posats en obra, les improvisacions degudes a índole meteorològica, de mala execució o demores d’altres industrials, es veuen reduïdes.

Possibilitats | Transmitància tèrmica | Seccions

Protecció al foc

Per als elements prefabricats, tots ells s’acaben amb una placa OSB, gràcies a la qual s’arriba a un RF 30 (30 minuts de resistència al foc) i si es requereix més protecció, es cobreix el panell amb plaques de guix, arribant amb elles a la qualificació necessària.

Aplicacions

  • Murs.
  • Tabics
  • Forjats
  • Cobertes
  • Tancaments

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Empresa especialitzada en solucions estructurals de fusta, i edificació prefabricada de baix consum energètic

Projecte Leader

2016. Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
2017. Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
2018. Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Segueix-nos

         

Llengua

CAT | ES | EN
© Copyright 2021 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | Design Piqture | Política de Privacidad | Política de Cookies