Característiques i procedència

  • • HUMITAT: <12%
  • • FUSTA: PI ROIG – PI NEGRE
  • • TIPUS: G-30 – G-50
  • • Poder Calorífic: 3700 kcal / kg
  • • Procedència: boscos del Pallars Sobirà

G30

Estella Tipus A (la que amb la norma austríaca s’anomena G30), és la que presenta les partícules més petites.
Presenta una secció menor de 3 cm2 d’unes mides d’entre 2,8 i 16 mm. 

Paràmetres Proporció Valors
Humitat < 30
Granulometria
– secció (cm3) < 3
– fracció principal (mm) 60 – 100% 2.8 – 16
– elementos fins (mm) max. 20%
màx 4%
1 – 2.8
< 1
– elements gruixuts (mm) màx 20% > 16
– longitud < 85

G50

Estella Tipus B (la que amb la norma austríaca s’anomena G50), conté partícules més grans que l’estella Tipus A .
Presenta una secció menor de 5 cm2 d’unes mides d’entre 5,6 i 31,5 mm

Paràmetres Proporció Valors
Humitat < 30
Granulometria
– secció (cm3) <5
– fracció principal (mm) 60 – 100% 5.6 – 31.5 
– elements fins (mm) máx. 20%
máx 4%
1 – 5.6
< 1
– elements gruixuts (mm) màx 20% > 31.5
– longitud <120

 

Pressupost sense compromís!

Comparativa amb altres combustibles

Combustible /
Potència (Kw)
15 20 35 50 100 200 300 400
Estella 630 840 1470 2100 4200 8400 12600 16800
Llenya 855 1140 1995 2850 5700 11400 17100 22800
Pèlet 1238 1650 2888 4125 8250 16500 24750 33000
Gas natural 1485 1980 3465 4950 9900 19800 29700 39600
Gasoil 2160 2880 5040 7200 14400 28800 43200 57600
Propà 2678 3570 6248 8925 17850 35700 53550 71400
Electricitat 4140 5520 9660 13800 27600 55200 82800 110400

Comparativa de consums anuals (estella, llenya, pèlet, gas natural, gasoli, propà i electricitat). Dades en € / año.

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Empresa especialitzada en solucions estructurals de fusta, i edificació prefabricada de baix consum energètic

Projecte Leader

2016. Millora eficiencia energètica: nova xarxa de calefacció centralitzada (caldera de biomassa). Col.locació de pont grua. Implementació d'estratègies de desenvolupament local
2017. Instal·lació d'un sistema d'ensamblat de fusta tipus "finger joint" pera la fabricació de CLT, millora de la productivitat i foment de la construcció eficient.
2018. Millora de la productivitat amb la instalꞏlació d'un sistema d'automatismes de càrrega i descàrrega per al procés de fabricació de CLT

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019
2020: Adquisició d'una grua forestal per la millora de la rendibilitat i la seguretat en el treball EXP PS62647120

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Segueix-nos

         

Llengua

CAT | ES | EN
© Copyright 2022 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | Design Piqture | Política de Privacidad | Política de Cookies