21 May, 2019

Article in Ara newspaper

Back

You can find the article in the newspaper ara in the following link. (in catalan)

Grup Sebastia - Indústries de la fusta

Company specialized in structural wood solutions and prefabricated buildings with low energy consumption

Projecte Leader

Improving energetic efficiency: new centralized heating network (biomass boiler). Placement of bridge crane. Implementation of local development strategies

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Ajuts a la gestió forestal sostenible

2017: Adquisició de camió per al transport eficient de biomassa EXP PS62634617
2018: Adquisició de plataforma forestal per al transport eficient de fusta EXP PS62636718
2019: Adquisició de camió per a explotació forestal eficient de fusta EXP PS62643019

Fons Europeu agrícola de desenvolupament rural

Facebook

© Copyright 2020 www.sebatia.eu | Sebastia Indústries de la Fusta, SL | All rights reserved. Design Piqture | Piracy Policy | Cookies Policy